Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud / FRIESLAND

Geschiedenis

In 1676 kocht Prinses Albertine Agnes van Oranje-Nassau (dochter van Prins Frederik Hendrik van Oranje en kleindochter van Willem van Oranje) een bestaand landgoed in het huidige Oranjewoud. Ze liet hier lange lanen, singels en tuinen in barokstijl aanleggen. Dit ontwikkelde zich tot Paleis Oranjewoud.

In 1696 stief zij en erfde haar schoondochter Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau het landgoed. Zij liet architect Daniël Marot, bekend van Paleis Het Loo, paleis Oranjewoud in classicistische/barokstijl ontwerpen. Er werden twee vleugels aangelegd, maar het middengebouw verrees nooit. Verder werd een begin gemaakt met een grote formele tuin met lengteas, die nog steeds zichtbaar is.

Tot 1747 werd het landhuis regelmatig bezocht door de stadhouders. Daarna woonde Willem IV van Oranje-Nassau in het paleis. Maria Louise van Hessen-Kassel, die in Friesland de erenaam Marijke Muoi kreeg, was met haar twee kinderen de laatste bewoner van het paleis. Al bezocht Prins Willem V het paleis ook nog in 1777.

In 1803 en 1805 werden de vleugels afgebroken en in 1813 ging het landgoed over aan de Domeinen.

In het begin van de 19e eeuw vestigden er verscheidene voorname families zich in Oranjewoud. Zo ook Hans Willem de Blocq van Scheltinga, grietman van Schoterlandt, die in 1823 de terreinen van het voormalig slot koopt. In 1834 bouwt hij op de fundamenten van het paleis een nieuw landhuis. Dit landhuis noemde hij Oranjewoud. In 1864 overlijdt hij en erft zijn zoon Hans Willem jr. het landgoed die daar met zijn vrouw, Elske van Heloma, en twee dochters blijft wonen.

In 1901 trouwt jongste dochter Maria de Blocq van Scheltinga met Charles Louis Andrien Juste, graaf van Limburg Stirum. Nadat in 1906 Hans Willem de Blocq van Scheltinga overlijdt, erft Maria het landgoed. In de jaren dat Maria en Charles op het landgoed wonen is er grondig gemoderniseerd, zoals de terrazzo vloeren in het souterrain, houten lambrisering in de vestibule en schouwen in diverse ruimtes.

In 1942 erft jonkheer Martinus de Blocq van Scheltinga, de oudste zoon van Maria’s neef jonkheer Hans Willem het landgoed.

In 1953 verkoopt Martinus de Blocq van Scheltinga, om financiële redenen, het landgoed aan het Instituut voor Landbouwcoöperatie. Het instituut wil het landgoed gebruiken als kantoor en het inzetten voor vergaderingen, cursussen en conferenties.

In 1974 koopt Friesland Bank het landgoed om de continuïteit van het onderhoud van de gebouwen te waarborgen. Kort hierna wordt het interieur grondig gerestaureerd en worden de vertrekken geschilderd. Ook het rondom gelegen park wordt grondig onder handen genomen, maar wel zodanig dat de verscheidenheid in type beplanting gewaarborgd is gebleven.

Friesland Bank besluit het pand in 2003 te renoveren en deels te moderniseren om het daarna te gebruiken voor conferenties, vergaderingen en cursussen en kleinschalige culturele evenementen.

In 2012 wordt de Friesland Bank overgenomen door de Rabobank. De aandeelhouder van de Friesland Bank, Stichting Friesland Bank (later genaamd Stichting FB Oranjewoud) erft zo het landgoed.

Het bestuur van Stichting FB Oranjewoud heeft besloten het landgoed open te stellen ten dienste van bedrijven die op enige wijze gerelateerd zijn of bijdragen aan de doelstelling van de stichting. Het landgoed kan door deze bedrijven worden gebruikt als bijzondere vergaderlocatie, voor trainingen, presentaties, klantenbijeenkomsten, sollicitatieprocedures, lunches, diners, etcetera.